Not understanding anything? Click here to read in English

DIY: How to restore a vintage bike (easy way!)

7/13/2013
 
Cześć wszystkim! Możecie pamiętać, jak pisałam o odrestaurowaniu mojego roweru na profilu Sztukistudiowania na facebooku. Pytałam was o radę przy wybieraniu koloru dla mojego starego-nowego roweru i większość zagłosowała na MIĘTOWY.
Poza tym, jest to jeden z moich największych projektów, od kiedy zaczęłam pisać na swoim blogu - ponieważ odrestaurowanie i pomalowanie tej dziewczęcej holenderki zabrało mi mnóstwo czasu, ale jednocześnie - bardzo mało pieniędzy! Zatem jeśli jesteście cierpliwi, możecie stworzyć samemu swój wymarzony rower, nie wydając na to zbyt wiele oszczędności. No spójrzcie na niego! Piękny, błyszczący, ze srebrnymi chromowanymi elementami i uroczym, wakacyjnym kolorem. Dodatkowo, udało mi się zamontować tu mały koszyk, na najważniejsze rzeczy, takie jak mała torebka, lub telefon. Jest to najtańsza wersja, jaką znajdziecie, ponieważ to nawet nie jest koszyk rowerowy! Ale nie wyjawiając zbyt wiele, przedstawiam wam swoją nową miłość (rzucam auto! Teraz jestem mobilna na dwóch kółkach!).
Zacznijmy poradnik :-) 

*Hi everyone! :-) You may remember me writing about restoring my bike on the Sztukastudiowania's facebook page. I was asking for your advice about picking the color of my old-new bike, and you all voted for the MINT.
At also it's one of my biggest projects since I started this blog - restoring and painting this hollander type, girly bike took me a lot of time, but at the same time - a really tiny amount of money! So if you're patient, you may have this dream bike at home, not spending too much of your savings.
Just look at it! Beautiful, shiny, with silver-chrome elements and lovely summer color. As well, I managed to attach here a tiny basket, just for the most important things like a small purse, or a mobile. It's also the cheapest basket you'll ever find, because it wasn't even a bike-basket at all!
But, not saying much, I introduce you my new love (I'm breaking up with my car- now I'm a bike rider!).
Let's start the tutorial. :-)
A oto jak mój rower wyglądał na samym początku. Parę słów wstępu - zwykle byłam miłośniczką rowerów sportowego typu. Mój własny rower wygląda bardziej jak taki ,,krossowy" z ramą w kształcie ,,zyg-zaka" i amortyzatorami. Nie mogę powiedzieć na niego złego słowa, bo jest bardzo wygodny, szczególnie na ciężkich trasach. Ale wtedy, pewnego dnia zobaczyłam dziewczynę w sukience, która jechała na swoim czerwonym rowerze i pomyślałam, że jest to tak urocze, że sama chciałabym taki mieć. Udałam się do garażu, gdzie trzymamy wszystkie rowery i znalazłam ten, który widzicie na powyższym zdjęciu. Był taki ,,niczyj". Nie jestem pewna, czy w ogóle ktoś z nas kiedykolwiek na nim jeździł! Po prostu leżał tam, zapomniany i zardzewiały. I to było to! Idealny dla mnie. /

 *And this is how my bike looked at the very beginning. A few words as the introduction - I was always a sporty-bike lover. My own bike looks more like a cross type with the ,,zig-zag" frame and dampers. I can't say a bad word on it, because it's a really comfortable bike, mostly for the hard roads. But then, one day, I saw a girl in a dress, riding on her red bike and I thought it was so cute. And I immediately  felt like I want to have a similar one. I went to my garage, when we store all of our bikes, and I found this one you can see on the pic above. It was just ,,no-one's bike". I'm not sure anybody has ever tried to ride it! It was just laying there, forgotten and rusty. So that was it! Perfect for me.
Zatem, jeśli patrzysz na te zdjęcia z podziwem (a wiem, że tak! :)) ), zapewniam, że możesz mieć taki sam, podążając moimi śladami. Nic nie może się nie udać. A jeśli zastanawiacie się - jak taki rower odnowić? Jak sprawić, by wyglądał nowocześnie, a jednocześnie starodawnie? Jak wybrać kolor ramy, lub jak sprawić, by wyglądał miętowo? Jak poradzić sobie ze srebrnymi elementami i jak nadać im chromowany wygląd? Albo jak znaleźć odpowiedni koszyk na rower? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w moim poradniku.
Ze mną możecie sprawić by KAŻDY rower wyglądał wyjątkowo - nie ważne, czy sportowy, czy holenderka, jak mój. Zaczynajmy! :-) /

 *So, if you're looking at those pictures, admiring (I know you do! :)) ), I'm telling you - you can have one if you'll follow my steps. You just can't go wrong. If you're wondering - how to restore an old bike? How to make it look modern and vintage at the same time? How to pick a color or how to make it look mint? How to deal with silver elements and how to make them chrome? Or how to find a perfect basket for your bike? You'll find all of the answers in my tutorial. 
With me you can make EVERY bike look special - no matter if it's a sporty one, or hollander type bike like mine. Let's get started! :-)  1. Pierwszą rzeczą jest znalezienie roweru do przemalowania / odnowienia. Sprawdźcie uszkodzenia. Wymyjcie całość dokładnie, oderwijcie też każdą naklejkę. Mój rower miał wiele srebrno-zardzewiałych elementów (błotniki itp.) i parę połamanych, jak przedni reflektor. Ale opony były dobre. 
Przekalkulujcie koszta - ile mniej więcej pieniędzy potrzebujecie do wymiany uszkodzonych elementów. Ja potrzebowałam: nowej nóżki, nowych uchwytów do kierownicy i koszyka. Postanowiłam nie kupować lamp, ponieważ jeżdżę tylko za dnia. Nocą nadal wybieram auto. :-)
Mój rower miał też bagażnik, ale zdjęłam go. /

 
*1. The first thing is to find a bike you can restore/repaint. Check the damages. Clean it all up well and remove every sticker you'll find. My bike had a lot of silver-rusty elements (mudguards etc), and some broken ones, just like the front and back reflector. But the tyres were fine. 
Then calculate the costs - how much money would you probably have to spend if you'd like to replace all of the broken elements. I needed: a new kickstand, new grips and a basket. I decided not to buy a new lamp, because I just don't needed. I only ride during the day. At night I still prefer my car. :-)
My bike also had a black carrier, but I didn't want to use it.

 2. Będziecie potrzebować trochę przestrzeni - na przykład garaż, lub inne miejsce do przechowywania roweru (musiałam przerwać prace na tydzień przez deszcz i nie mogłam wówczas malować). I narzędzia. DUŻO narzędzi. Przed zabraniem się do pracy sprawdźcie, jakich mniej więcej będziecie potrzebować. To ułatwi pracę. Ja wzięłam swoje z garażu, więc wszystkie miałam pod ręką.
A gdy macie już rower, miejsce i narzędzia - zdecydujcie, które części wykręcacie - np. ja zostawiłam na miejscu kierownicę, pedały, jak i siodełko. /

*2. You'll need some space - for example a garage and a place to store it (I had to stop my works for over a week because of the rainy days where I couldn't paint it). And tools. A LOT of tools. Before you start dealing with anything, check which tools you'll probably need. That will make it easier. I took mine from the garage, so I had anything I needed. 
If you have a bike, space and tools - decide what you want to screw off - for example I left the handlebar on, pedals, as well as the saddle. 
 
3. Gdy usuniecie naklejki, pora użyć papieru ściernego na wszystkie powierzchnie, które planujecie pomalować - użyłam go także na srebrne elementy (świetnie usuwa rdzę). Jest to najbardziej czasochłonna praca w całym odrestaurowaniu roweru. Musicie to zrobić, ponieważ inaczej cała farba odpadnie. A nie chcemy tego, prawda? :-)
Wszystkie elementy muszą być zmatowione.
*3. When you removed the stickers, it's time to use a sandpaper on all of the elements you're planning to paint - I used it also on the silver elements (it's great to remove the rust). It's the most time-consuming work in all this bike restoring. You need to do this, because in other way - your paint will fall off. And we don't want that, don't we? :-) 
So make your elements feel ,,matt".
 4. Gdy skończycie z papierem ściernym, zakryjcie elementy, których nie chcecie malować - folią i taśmą. Następnie użyjcie alkoholu do wyczyszczenia całości (może być aceton, benzyna)./

 *4. When you finish with sandpaper, cover the elements you don't want to paint with foil and tape. Now use alcohol to clean up everything again (can be also acetone).
 
5. Pomyślcie o przemalowaniu całości na biało, jeśli wasz rower jest ciemny, czarny etc. Mój był, zatem musiałam się upewnić, że spod miętowego koloru, czarny nie będzie widoczny. Zatem, upewnijcie się, że postaraliście się z papierem ściernym. Serio, nie chcecie zrujnować godzin/dni pracy, ponieważ byliście przy tym leniwi. Tylko mówię. :-)
Biała akrylowa baza w spray'u będzie idealna. Pryskajcie w odległości ok 20-30cm od ramy roweru. I zostawcie do całkowitego wyschnięcia. Może zdarzyć się, że będziecie musieli pokryć całość drugą warstwą, by zamalować miejsca, które przeoczyliście itp. Lepiej kupić duży spray. Ja miałam BIAŁY MAT - polecam. Łatwiej jest potem nakładać na niego kolejną warstwę. Wybranie pod spód błyszczącego nie byłoby zbyt mądre. /
 
*5. Think about painting it all white if your bike is dark, black etc. Mine was, so I had to make sure, that under this cute mint color, the dark one wouldn't be visible. So, make sure you did a good job with your sandpaper. Seriously, you don't want to ruin hours/days of your work because you were lazy at this one. Just sayin' :-) 
White acrylic base in spray would be perfect for it. Spray from a distance about 20-30cm from your bike frame. And leave it fully dry. You may need to repaint again a few spots you missed etc. Better buy a big spray. I had WHITE MATT - I recommend. It's easier to paint another layer on it. Picking the glossy one underneath wouldn't be so smart.
 6. Teraz srebrne elementy. Jeśli wasz rower ma plastikowe błotniki - lepiej dla was (mniej pracy, wystarczy je tylko wyczyścić). Ale jeśli ma metalowe - nie ma absolutnie ŻADNEGO powodu by kupować nowe! Serio, spójrzcie na zdjęcia. Widzicie różnicę między starymi i zardzewiałymi, a tym, który sama wyczyściłam? No pewnie. Mój wygląda czysto i błyszcząco, jak ze sklepu. Jedyna różnica jest taka, że spędziłam nad nim dużo, dużo, duużo czasu. Ale było warto. 
Jak to zrobić - na początku wyczyśćcie całość, wykręćcie wszystko, co da się wykręcić i powitajcie ponownie swojego najlepszego przyjaciela - papier ścierny. :-)
Użyjcie go na zardzewiałe miejsca, a następnie na całą powierzchnię. Postarajcie się. Po samym papierze błotniki powinny wyglądać lepiej, mniej zardzewiale, ale nadal nie tak błyszcząco, jak mogłyby. Teraz wyczyśccie je alkoholem i wysuszcie. Gdy skończycie (ja nie byłam w stanie zrobić wszystkiego za jednym zamachem) pora na malowanie. Więcej informacji poniżej. /


 *6. Now silver elements. If your bike has plastic mudguards - better for you (less work - you just need to clean them up). But, if your bike has metallic ones - there's absolutely NO NEED TO BUY new ones! Seriously, just look at the pictures. Can you see the difference between the old, rusty one, and the one that I cleaned? I bet you can. Mine looks clean and shiny, just like from the store. The only difference is, that I spend a lot, lot, lot time on them. But it was worth it. 
How to make it - at first clean them just in ordinary way, screw things that can be screwed off, and then again say hello to your best friend - the sandpaper. :-)
Use it for the rusty places, and then just on the whole surface. Try to make it really good. After only a sandpaper your mudguards should look better, less rusty, but still not as shiny as they could be. 

Now you must clean them with alcohol again and try them up. 
When you finish (I wasn't able to finish everything just at once, I had to to this the other day) - it's time for painting. More information below.
 
7. Jak wybrać odpowiedni chrom w spray'u do metalowych elementów? Szczerze, miałam z tym problem. Wypróbowałam dwóch różnych i powiem wam jedno - nie kupujcie pierwszego lepszego, jaki znajdziecie. Już wyjaśniam - większość sklepó oferuje DEKORACYJNY efekt chromu. Nie używajcie go. Nawet nie myślcie o używaniu go. Uwierzcie mi, zrobiłam to i żałuję, ponieważ musiałam uzunąć wszystko do czystej powierzchni. To.Było.Straszne. Nie próbujcie tego. 
Zatem! Gdy już nauczyłam się na własnych błędach - polecam użycie matowego spray'u z efektem chromu, który jest przeznaczony do AUT. Tak, do aut. Dzięki temu, nie będziecie musieli się martwić, że coś odpadnie podczas deszczu, itp. Pryskajcie z dystansu ok. 30cm na czystą i suchą powierzchnię (wcześniej wyczyszczoną alkoholem). /
 
*7. How to pick a right chrome paint for our metal elements? To be honest, I had a problem with this one. I've tried two different chrome sprays and what I'm going to tell you is - do not buy the first chrome spray you'll find. Well, I'm explaining - most of the shops with spray paints is offering a DECORATIVE chrome. Don't use it. Don't even think about using it. Believe me. I did and I'm rueing, because I had to remove it all to the clean surface. That.Was.Horrible. Don't try this.
So! After I learned on my own experience - I recommend using a matt chrome effect spray which is made for CARS. Yes, for cars. Because of that you'll be sure that nothing will fall of when it's raining, etc. 
Spray just like any other spray - from the distance about 30cm on the dry surface (cleaned before with alcohol).
 8. Wszystkie elementy są gotowe? Rama roweru pomalowana na biało i wyschnięta? Dobrze. Wybierzcie kolor, na który pomalujecie cały rower. Dziewczęce modne kolory w tym sezonie: miętowy (który właściwie nie ma nic wspólnego z ciemną miętą, ale tak ludzie go nazywają), biały, czerwony, lub wszelkie odcienie pastelowych. Wybrałam tą dziwną miętę, ale to był dobry wybór. /

*8. All of the elements are ready? Bike frame painted white and dry? Good. Pick a color you want to paint your whole bike. Girly trendy colors this season: mint (which is not a real mint color, because it's not dark green, but it's just how people call it), white, red, or pastel colors. I picked this weird mint, but it was a good choice. 
 9. Pomalujcie rower używając wybranego spray'u (mój był akrylowy, z lekkim połyskiem, odporny na warunki atmosferyczne). Pamiętajcie o dystansie. I by zostawić całość do wyschnięcia. Polecam też używanie rękawiczek do malowania. /

9. Paint bike using your spray. Remember about the distance. And about leaving it to dry fully.
Mine spray was acrylic, a bit glossy, water resistant etc. At also I recommend using gloves for painting. 
 
10. Gdy cały rower jest suchy, pora usunąć folię i zająć się innymi srebrnymi elementami, jak kierownica itp. Powtórzcie kroki z papierem ściernym, alkoholem i chromem. Wyjmijcie rączki - można je łatwo założyć później z powrotem. Ja swoje wyrzuciłam, bo były zniszczone. /
 
*10. After your whole bike is dry, it's time to remove the foil and deal with other silver elements, like handlebar etc. Repeat the steps with sandpaper, cleaning with alcohol, then painting with chrome. 
Remove the grips - if you want to use them later, it's not a problem. I removed and trashed mine, because they were broken. 
 12. Gdy wszystko jest pomalowane, pora na ostatnie sprawdzenie - czy wszystko jest odrdzewione? Czy wszystko jest dobrze pomalowane? Jeśli tak, pora złożyć rower z naszych części. Zapomniałam też tego wcześniej wspomnieć, ale dobrze jest trzymać wszystkie małe rzeczy w jednym miejscu, by nic nie pogubić. Może to brzmieć śmiesznie, ale wzięłam też drugi rower, na który patrzyłam przy skręcaniu, by wszystko było w odpowiednim porządku. :-) /

 *11. Now when everything's painted, it's time for the last check - if everything is rusted off? If everything's painted well? If yes, it's time to make a bike from our parts. 
I forgot to mention it before, but it's good to keep all of the tiny parts in one place, just in case, not to lose anything. It may sounds funny, but I took the other bike, and I was screwing everything and looking at the other bike, just to check if I'm doing everything in the right order. :-)

 13. Prawie gotowe. Tu bez rączek, nóżki, koszyka. Nadal nie pomalowany spód siodełka. Jest to czas na lakierowanie - kupiłam specjalny lakier w spray'u (trochę błyszczący)- także do aut. Jeśli używaliście akrylowej farby, potrzebujecie akrylowego lakieru. Zrobiłam kilka warstw (na ramie i metalowych elementach). /

 *13. Almost ready. Here without the grips, kickstand, basket. Still unpainted bottom of the seat. It's also time for the lacuering - I bought a special lacquer in spray (a bit glossy) - also for cars. If you used an acrylic paint, you must find an acrylic lacquer. I made a few layers of it (both on frame and metal elements).
 14. Teraz koszyk - nie ma potrzeby kupowania specjalnego, wyszukanego i drogiego ,,rowerowego". Rozejrzyjcie się po sklepach. Wychodzi to taniej, by kupić zwykły koszyk. Ja nie potrzebowałam dużego, bo zwykle wożę ze sobą małą torebkę - portfel, telefon, itp. Zatem kupiłam malutki. W JYSK za 10zł. /

 *14. Now the basket - there's also no need to buy a special, fancy and expensive ,,basket for bikes". Look around for any other basket in your local stores. It's much cheaper. I don't need a big one, I mostly carry on a tiny purse with me - a wallet, phone etc. So I wanted a tiny one. I found this at JYSK for 10PLN (about 2euro).
 15. Jak zaczepić koszyk do rowera? To proste! Są 2 sposoby. Pierwszy to znaleźć odpowiednie plastikowe elementy, które widzicie na zdjęciu (tania opcja). Znalazłam je w Castoramie i są odpowiedniego rozmiaru, co rama.
Albo opcja 2 - plastikowe paski zaciskowe. Użyłam ich i są idealne. Tanie i dobre. Zaczepiłam 2 na dwóch stronach kierownicy i jeden pod spodem. Nie chciałam montować lampki, zatem mój koszyk oparłam i przypiełam do mocowania lampy.

Poza tym pamiętajcie, że im koszyk płytszy, tym łatwiej z niego mogą wypaść rzeczy - przyda się więc jakieś zapięcie, linki itp.  /

*15. How to attach a basket for my bike? It's so easy! There are two ways. The first one is to find those plastic elements that you can see on the picture. I found them in Castorama and their size is perfect for my bike's frame. That kind of clasps are good for the bigger baskets. 
You can also pick option 2 - plastic straps. I used them, and they're just perfect for it. Cheap and good. I attached 2 of them on both sides of my handlebar and one of them below -because I don't want a front lamp - I attached the basket to the front-light frame. 
At also remember that the smallest your basket is, the easier your stuff can fall of it - so remember about some clasp, lines, etc.
 I to właściwie wszystko. Odnowienie roweru w stylu retro w najłatwiejszy, najszybszy i najtańszy sposób. Jestem ciekawa waszych opinii. Co o tym myślicie? Próbowaliście kiedyś zrobić coś takiego? Znacie jakieś inne ciekawe sposoby? :-)

KOSZTA:
 Stary rower - 0zł
Rączki, nóżka - z innego starego roweru - 0zł
Narzędzia i papier ścierny - z garażu - 0PLN
Koszyczek - 10zł
Plastikowe zapięcia - 2zł
Chromowy spray - 16zł
Lakier do całości - 20zł
Biały duży spray - 20zł
Duży miętowy spray - 20zł
-------------------------------------
łącznie: 88zł za rower robiący furorę na chodnikach mojego miasta. :-)
Muszę jeszcze zamontować odblaski, o których kompletnie zapomniałam.

 *And that's just basically it. Restoring a vintage bike in an easiest, quickest and cheapest way. I'm really curious about your opinion. What do you think about it? Have you ever tried to make something like that? Or maybe you have different ways how to do that? :-) 

EXPENSES:
an old bike - 0PLN
grips, kickstand - from other old bike - 0PLN
tools and sandpaper - from my garage - 0PLN
basket - 10PLN
Plastic straps - 2PLN
Chrome spray - 16PLN
Big lacquer - 20PLN
Big white spray - 20PLN
Big mint spray - 20PLN
--------------------------------
total: 88PLN (about 20 euro) for a pimped bike. :-) 
I only need to attach some reflections, because I totally forgot about them.

14 komentarzy:

 1. ja właśnie od jakiegoś czasu namawiam męża aby przemalował mi rower ... ale wydaje mi się, że będę musiała sama to zrobić:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Podziwiam, że Ci się chciało :). Efekt rewelacyjny. Mój byłby różowy :D. Kurde, muszę jakoś sprowadzić mój rower do Słubic...

  OdpowiedzUsuń
 3. cudownie wyszedł! <3
  zapraszam do nas ;)
  http://belladulcechica.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 4. fajna zmiana
  choc ja wole "ciezkie" rowery
  gorale itd

  OdpowiedzUsuń
 5. Rower musi mieć światła i odblaski. Nieważne, czy jedziesz w dzień czy w nocy. Takie są przepisy. Chyba, że wolisz dowiedzieć się tego od panów policjantów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dlatego napisałam o tym w podsumowaniu - że muszę je zamontować, o czym zapomniałam. Mam oświetlenie LED :)
   pozdrawiam

   Usuń
 6. Cześć! Od jakiegoś czasu obserwuję Twojego bloga,ale jak zobaczyłam ten post to zwariowałam! :D Rok temu chciałam zrobić to samo co Ty,ale jakoś nie miałam na to czasu, teraz zmotywowałaś mnie i zaraz lecę do garażu! : )
  Jestem pod ogromnym wrażeniem, Twój rower wygląda GENIALNIE!! :D Gratuluję!
  Mam do Ciebie parę pytań, mam nadzieję,że pomożesz mi rozwiać wątpliwości. : )
  1. Nie rozumiem punktu 13. Gdy już wszystko było złożone to po rpsotu nałożyłaś kilka warstw lakieru? Nie lepiej zrobić to szybceij,aby nie polakierować przy okazji siodełka, pedałów itd.? A może po prostu nie rozumiem co miałaś na myśli... Czy powinien być to jakiś konkretny lakier, oprócz tego,że akrylowy?
  2. Czy felgi, szprychy, metalowe części od hamulców,spód siodełka i zębatkę również czyściłaś papierem a pozniej lakierowałaś chromem?
  3. Czemu usunęłaś bagażnik? Zastanawiam się co zrobić ze swoim. : _
  4. Widziałam na Twoim facebooku,że dla większości osób podoba się kolor miętowy. A co sądzisz o kolorze pudrowy róż? Mi się zawsze podobał,ale nie chcę też uzyskać efektu "lalki barbie". Dlatego zastanawiam się też nad pistacje ( coś w podobie do Twojego). Masz jakieś sugestie? Nie żałujesz,ze wybrałaś ten kolor? Chciałabym coś w tym stylu:
  - http://www.google.pl/imgres?um=1&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:pl:official&hl=pl&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=4BJ0T565UqZZQM:&imgrefurl=http://dreamingthesea.blogspot.com/2012/03/inspiration-of-week_29.html&docid=oC4uS7oEOFMNMM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-vzBOfAiTfTw/T3REUYUPBWI/AAAAAAAABUY/Xy7c9-VvaAA/s1600/bike,pastel,pink,books,school,bicycle-f69d1b8262a00133387c4495e65cd294_h.jpg&w=430&h=430&ei=sQnkUZGvFoiqPKe6gZAK&zoom=1&ved=1t:3588,r:11,s:0,i:114&iact=rc&page=1&tbnh=191&tbnw=180&start=0&ndsp=16&tx=61&ty=76

  - http://www.google.pl/imgres?um=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&hl=pl&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=hfbigT4AEqJK1M:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/kristapalmu/6057586590/&docid=bljpohjvd4jpnM&imgurl=http://farm7.staticflickr.com/6079/6057586590_1f4c618368_z.jpg&w=640&h=427&ei=eBPkUdaZD43fPc_5geAH&zoom=1&ved=1t:3588,r:17,s:0,i:130&iact=rc&page=1&tbnh=179&tbnw=264&start=0&ndsp=18&tx=115&ty=73#imgdii=_

  - http://www.google.pl/imgres?um=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&hl=pl&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=hIjeKDM8cpoaBM:&imgrefurl=http://www.hearthandmade.co.uk/2013/04/pretty-pastel-shades-and-spring-time.html&docid=fE0FYLmVE_vSQM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-EpdSUHzKMzE/UWwILgWTvdI/AAAAAAAAZeE/3CwRFkBicnQ/s1600/tumblr_lkq5kxji6T1qdv8bgo1_1280.png&w=500&h=727&ei=eBPkUdaZD43fPc_5geAH&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:0,i:115&iact=rc&page=1&tbnh=179&tbnw=120&start=0&ndsp=18&tx=90&ty=70#imgdii=hIjeKDM8cpoaBM%3A%3BWHPnKDswThbLfM%3BhIjeKDM8cpoaBM%3A

  - http://www.google.pl/imgres?um=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&hl=pl&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=ZfeQXWm3A-2e8M:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/cliffano/8234870914/&docid=fIzE8KdeGooEqM&imgurl=http://farm9.staticflickr.com/8483/8234870914_440be42607_z.jpg&w=360&h=640&ei=eBPkUdaZD43fPc_5geAH&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:147&iact=rc&page=2&tbnh=172&tbnw=103&start=18&ndsp=28&tx=34&ty=67

  Pozdrawiam, Edyta : )

  OdpowiedzUsuń
 7. bardzo fajne diy! zapytam, czy nie ostał nam się w garażu jakiś stary rower :> aczkolwiek myślę, że koszyk wyglądałby lepiej taki zwykły, do roweru (+ najlepiej pomalowany na biało), niż plecionka.

  OdpowiedzUsuń
 8. Gdzie kupiłaś tą miętową farbę w spray'u? Wyszło cudownie :) pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. Gdzie kupiłaś miętową farbę w spray'u? I jaki to odcień, proszę o symbol, numer :) Cudownie wyszło! pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W castoramie - nie pamiętam niestety jaki to odcień bo nie mam już tej puszki. Ale był łatwo dostępny :)

   Usuń
 10. Genialny rower :) Zainpirowałaś mnie i oto za kilka dni będę również śmigała podobnym rowerkiem co Ty :) Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń

The Daily Wonders - all rights reserved. Obsługiwane przez usługę Blogger.