Not understanding anything? Click here to read in English

Sport: Spring running tips

3/21/2014
 
Cześć! I witajcie na moim blogu pierwszego dnia kalendarzowej wiosny! Jest tak ciepło i słonecznie, gdy to piszę, że czuję się, jakbym miała więcej energii o poranku, niż zwykle. I choć to moja pora na kawę, najpierw napiszę kilka słów i rad na temat biegowych treningów wiosną, które być może pomogą wam przejść przez ten sezon aktywnie. Z podobnych wpisów przygotowywałam już rady i treningi na jesień i zimę, zatem teraz pora na cieplejszą edycję. Zaczynamy!

*Hi! And welcome to my blog at the first day of Spring! It's so warm and sunny while I'm writing this post, that it makes me feel more energetic in the morning. It's time for the coffee, but first of all I'd like to write a few words about spring running workout tips and advices that may help you get through the season. I already made a few similar posts about autumn and winter running, so now it's time for the warmer edition. Let's start!
NOCNE BIEGANIE: zawsze staraj się wybierać dobrze oświetlone ścieżki, czy chodniki do biegu. Pozwoli wam to czuć się bezpieczniej. Dobrze jest też nie wybiegać wtedy w nieznane miejsca - polecam pozostać przy wypróbowanych trasach. Nie tylko chodzi tu o poczucie bezpieczeństwa, ale bieg po nierównej nawierzchni po ciemku, może spowodować poważne kontuzje i łatwo jest się przewrócić. 
Jeśli to możliwe, nie biegajcie samemu, poproście znajomych o towarzystwo (jeśli nie biegają, mogą potowarzyszyć jadąc wolno na rowerze, czy rolkach). Ubierajcie też rzeczy z elementami odblaskowymi (lub zakładajcie odblaskowe opaski na kostki, czy buty).
Pamiętajcie, że nawet, gdy w ciągu dnia pogoda jest świetna, to nocą/wieczorem, temperatura znacznie spad (zwłaszcza, jeśli biegacie blisko wody - tak jak ja), wtedy zwykle noszę rękawiczki dla własnego komfortu.
I ostatnia rzecz, którą wszyscy biegacze powinni zapamiętać - zawsze PRZECHODZIMY przez przejście dla pieszych, nie biegniemy. /

 NIGHT RUNNING: always try to choose well-lit paths or pavements to run on. It would allow you to feel safer. At also it's good to not run to the not-known places - I recommend to stay on the tried paths. It's not only because of the safe-feeling of the runner, but also running on the uneven surfaces in the dark may cause serious contusions. It's really dangerous and it's easy to fall down.
And if it's possible, try to not run alone, ask your friends for the company (if they don't run, they still can ride a bike slowly near to you or maybe use rollerblades). Wear clothes with reflectives (or just a reflective bands on your anklets or shoes).
Remember that even if during the day the weather is great, in the night or evening the temperature's getting lower (especially if you're running near the water like I do), so then I usually wear gloves for my own comfort.
And a thing that all of the runners should remember - we always should WALK throught the pedestrian crossing, not run.
WIDOKI: Prawdopodobnie zawsze będę powtarzała, że widoki są istotne. Świetne nocne trasy z widokami na oświetlone miasto, czy też pola w czasie słonecznego dnia - cieszenie się tego typu rzeczami i naturą dookoła nas to coś, czego biegacze na bieżni nie mogą doświadczyć. Bieg na siłowni i spoglądanie na ekrany, czy innych ćwiczących to nic w porównaniu z prawdziwą scenerią. Pogoda na zewnątrz może być też małym czynnikiem zachęcającym. Ponieważ nawet jeśli nie czujemy się wystarczająco zmotywowani, by biegać zimą po śniegu (choć nie jest to takie złe, jak ludzie mówią! :-) ), to bieg przy +15 czy +20 stopniach jest po prostu łatwiejszy. Nie trzeba bać się problemów z oddychaniem, jak zimą (ból gardła), czy oblodzonych powierzchni. / 

 *VIEWS: I'll be probably always saying that the views are important. A great night paths with a view on a city, or maybe fields during the sunny day - enjoying things and nature around us is something that treadmill runners can't experience. Running at the gym and looking on the screens or other people working-out it's nothing, compared to the real scenery. A weather outside can be also a tiny encouragement. Because even if we don't feel motivated enough to run on the snow (but it's not as bad as people say anyway! :-) ), running while it's +15 or +20 Celsius may be just easier. We don't have to deal with breathing troubles like during the winter (sore throat), or care about icey surfaces.
ZBYT SZYBKO: To może zabrzmieć dziwnie, ale jeśli udało wam się przetrwać jesienny i zimowy sezon biegając, to musicie uważać, by nie zacząć w tym sezonie biegać zbyt szybkim tempem bez odpowiedniego przygotowania. Zimniejsze miesiące są dla biegaczy dużo cięższe, dlatego ciało przystosowuje się do tych warunków. A teraz, gdy nie ma już śniegu i nierównych powierzchni (biegając po lodzie miałam wrażenie, że wszystkie moje mięśnie są napięte), można odczuć nagły przypływ siły. Ale po jednym, czy dwóch zbyt ciężkich treningach, odczują to mięśnie - czego chcemy uniknąć. Zatem lepiej trzymać przysłowiową rękę na pulsie i nie dać się ponieść nowej energii, pilnując jednocześnie prędkość.

 TOO FAST: It may seem weird, but if you went through the autumn and winter running season, you need to be careful, to not run too fast without previous preparation for it. Running during the colder months is much harder, so your body simply addapts to these conditions. And now, while there's no snow, no bad surfaces, you may feel strangely powerful. But after one or two too hard workouts, your muscles will feel sore, which we wall want to avoid. So keep going, but keep on watching on your speed.
POMIJANIE ROZGRZEWKI: Nigdy tego nie róbcie! Niektórzy ludzie myślą, że jeśli na zewnątrz jest ciepło, to nasze ciało nie potrzebuje rozgrzewki przed treningiem. Fałsz. Ciało zawsze tego potrzebuje, by uniknąć kontuzji. Rozciągajcie się też trochę po biegu. /
 
*SKIPPING THE WARM-UP: Don't ever do it! Some people think that if it's warm outside, our body doesn't need a warm-up before the training. But it's false. Our body always need a warm-up to avoid contusions. And always stretch-up a little bit after the run.
REALIZUJCIE WIOSENNE CELE: Motywacja to klucz do sukcesu! Mogą to być różne rzeczy, w zależności od ludzi. Niektórzy chcą przebiec pierwsze 5km, czy 10km. Inni chcą wyszczuplić, lub wysmuklić ciało. Cele powodują, że poprawia się nasza samodyscyplina. Łatwiej jest wstać rano pobiegać, gdy za sobą mamy już wiele świetnych treningów - szkoda byłoby to teraz zaprzepaszczać, prawda? I zawsze bądźcie dumni z siebie. Nie ważne, że dzisiejszego dnia coś się nie udało - ale można próbować jutro.
Zawsze też powtarzam, że nagroda zadziała na wszystkich. Na przykład: za tydzień dobrych treningów kup sobie parę kolczyków. Niezłe, prawda? :-)  

 *MAKE YOUR SPRING GOALS: Motivation is the key to success! It could be different thing for everyone. Some people may want to run their first 5km or 10km race. Others may want to shape-up and tone-up their body. Goals are made to fire-up self-discipline. It's easier to get up and run in the morning, while there are so many great workouts behind us on our training-plan - it would be a shame to stop it all now, right? And always make yourself proud. It doesn't matter if you failed today - but you can try again tomorrow.
I also always say that the prize works on everyone. For example: after working out for a week, you'll buy yourself a nice pair of earrings. Not bad, isn't it? :-)

PRACUJCIE NAD TECHNIKĄ: Wiosna to idealny czas na zaczęcie przygody z bieganiem, jeśli jeszcze tego nie próbowaliście. To też świetny czas na pracę nad techniką dla tych, którzy biegają od dłuższego czasu. W zimniejszych miesiącach czasem okazywało się niemożliwe biegnie poprawnie - śnieg, lód, wiatr, czy deszcz - wszystkie te rzeczy przeszkadzały w trakcie treningów. Teraz jest na to lepsza szansa, by dowiedzieć się czegoś nowego i doświadczyć nowych elementów.
Na początek proponuję przestawienie się z lądowania na pięcie, na śródstopie. Czyli lądowanie przodem stopy (palce, śródstopie), zamiast na odwrót. Ale to też zależy od biegaczy i ich poczucia komfortu. Nie ma jednej poprawnej techniki i jednego sposobu unikania kontuzji (załapać je można zawsze). / 

 *WORK ON YOUR TECHNIQUE: Spring is a perfect time to start your adventure with running if you haven't tried it before. And it's also a great time to work on the run technique even for those, who are running for a long time. In colder months sometimes it's impossible to run properly - the snow, ice, wind or rain - all those things can interrupt us while working out. Now you have better chance to learn some new things and experience different trainings.
At first I recomment leaving heel-striking for forefoot strike. It's about landing firstly on the forefoot or toes instead of starting the step from the heel. 
But it depends on the runners and how they feel comfortable. There's no only one right way to run, or a great way to avoid contusions (you can get them anyway).
A CO NAJWAŻNIEJSZE... nie zwariować.
Dookoła nas ciągle pojawiają się setki reklam o zdrowym stylu życia, fit ubraniach, siłowniach i dietach. Myślę, że zapanował swojego rodzaju trend na ,,idealne życie". Młode dziewczyny czytają magazyny o modzie, gdzie pojawiają się jedynie super-szczupłe modelki i pragną wyglądać tak, jak one. Więc nie odżywiają się właściwie i zaczynają ćwiczyć zbyt często.
Na szczęście muszę przyznać, że nigdy mnie ten problem nie dotyczył. Jedynym powodem, dla którego ćwiczę, jest to, że po prostu sprawia mi to przyjemność i uważam to za świetny sposób na radzenie sobie ze stresem. Polecam każdemu podobne podejście do sprawy. I nie ma nic złego w spełnianiu swoich kulinarnych zachcianek od czasu do czasu, dopóki nie jemy za pięciu. :-)


 AND WHAT'S MORE IMPORTANT... don't get crazy.
From all around us there are thousands of adverts about healthy lifestyle, fit clothes, gym and diets. I think we have some kind of trend of the ,,perfect lifestyle". Young girls are reading fashion magazines, where they can find superskinny models and they want to look like them, so they don't eat properly and start to work-out too often. 
Well, I'm happy to say that I never cared about it. The only reason why I'm working out is that I like it and it's a way for me to feel good and deal with daily stress. I recommend you all to have a similar statement. And there's nothing wrong with eating whatever we want to from time to time, until we don't eat as for 5 men. :-)
A jak wygląda wasz wiosenny plan treningowy? Macie jakiś? A może planujecie rozpocząć treningi? /
 And what does your spring training plan looks like? Do you have any? Or maybe you're planning to start any trainings?

2 komentarze:

  1. http://blueberry-watermelon-banana.blogspot.com/?m=1 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO BLOGA :) dopiero zaczynamy więc jesteśmy otwarte na krytykę i porady

    OdpowiedzUsuń
  2. Tej wiosny wracam do biegania, więc Twój wpis idealnie mi się przyda :)) Już sama nie mogę się tego doczekać..

    OdpowiedzUsuń

The Daily Wonders - all rights reserved. Obsługiwane przez usługę Blogger.